Historia

Uzupełnij luki w zdaniach. 4.53 gwiazdek na podstawie 19 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Uzupełnij luki w zdaniach.

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Ludzie pozostający w całkowitej zależności i władzy swoich właścicieli to niewolnicy.

Do grupy tej należeli m.in. gladiatorzy, którzy przed publicznością walczyli między sobą na śmierć i życie, a czasem z wypuszczanymi na arenę dzikimi zwierzętami. Spektakle takie organizowano w amfiteatrach. Największy amfiteatr Rzymu, wzniesiony w I w. n.e. i zachowany do dziś, nosi nazwę - Koloseum (Amfiteatr Flawiuszów).

Ludzie niewolni buntowali się niekiedy przeciwko swemu ciężkiemu losowi. Przywódcą największego w historii Rzymu powstania niewolników był Spartakus.

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 1
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie