Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Wskaż błędną odpowiedź. 4.89 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wskaż błędną odpowiedź.

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
  • Błędna odpowiedź to:

Czym był pokój rzymski (Pax Romana)?

[] A. Okres pokoju wewnątrz państwa rzymskiego, który rozpoczął się po wojnach domowych z I w.p.n.e.

[] B. Hasło polityczne głoszone przez Oktawiana Augusta po pokonaniu przeciwników politycznych.

[x] C. Rodzaj porozumienia podpisywanego przez Rzymian z pokonanymi wrogami.