Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Podaj cechy monarchii stanowej.

 

[x] A. Monarcha sprawuje wyłącznie funkcje reprezentacyjne, tylko parlament wydaje ustawy i rządzi państwem.

[] B. Monarcha posiada ogromną władzę nad poddanymi, którą uzasadnia swoimi powiązaniami ze światem bogów.

[x] C. Władza monarchy jest organiczona na rzecz rycerstwa, duchowieństwa i niekiedy mieszczaństwa.

[] D. Monarcha traktuje państwo jako swoją dziedziczną własność, którą może dysponować według własnego uznania.

[x] E. Reprezentanci rycerstwa, duchowieństwa, a czasem także mieszczaństwa uczestniczą w zgromadzeniach, które wraz z monarchą współuczestniczą w podejmowaniu najważniejszych decyzji państwowych.

[] F. Konstytucja rodziela kompetencje władcze między monarchę a parlament.