Historia

Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Napisz w kilu zdaniach: dlaczego słowo 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Ustrój polityczny państwa rzymskiego - republika - został nazwany od łacińskiego wyrażenia "res publica" oznaczającego "rzecz publiczną" - a więc wspólną dla wszystkich Rzymian. W rzymskiej republice o najważniejszych dla państwach sprawach decydowało zgromadzenie ludowe, w którym brali udział wszyscy obywatele. Ustrój rzymski zdecydowanie jednak różnił się od demokracji ateńskiej. Zgromadzenie nie miało stałych terminów obrad i zbierało się tylko wtedy, gdy zostało zwołane przez uprawnionego do tego urzędnika. Podczas zebrań głosowano nad przygotowanymi projektami uchwał. Obywatele nie mogli jednak zgłaszać żadnych poprawek, oczekiwano od nich jedynie zatwierdzenia, lub odrzucenia propozycji ustawy. Zgromadzenie ludowe decydowało również o tym, którzy z przedstawionych kandydatów obejmą najważniejsze stanowiska państwowe. W rzeczywistości główną rolę w kierowaniu republiką odgrywał rzymski senat.