Historia

Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Gdzie możemy przeczytać o zasadach religii i dziejach 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Gdzie możemy przeczytać o zasadach religii i dziejach

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

O zasadach religii i dziejach narodu żydowskiego możemy przeczytać w Biblii, czyli Starym Testamencie

Biblia - święta księga Żydów jest jednym z najstarszych zachowanych zabytków piśmiennictwa. Znajdują się w niej opowieści o stworzeniu świata, zawarciu przymierza z Jahwe oraz o ważnych wydarzeniach z historii Narodu Wybranego. W skład Biblii wchodzą również kroniki historyczne oraz utwory poetyckie. W starożytności Biblia była dla Hebrajczyków źródłem zasad postępowania w życiu codziennym, a także zbiorem sposobów oddawania czci Bogu. Wyznawcy judaizmu wierzą, że księgi biblijne powstały pod natchnieniem pochodzącym od samego Boga. Część z ksiąg dostarcza ponadto wiedzy historycznej o najodleglejszych czasach.