Historia

Historia wokół nas 6 (Podręcznik, WSiP)

Napisz, jak nazywał się ustrój polityczny 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Napisz, jak nazywał się ustrój polityczny

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.
  • Ustrój polityczny, który panował u sąsiadów Polski (Rosji, Austrii i Prusach) w XVIII wieku to absolutyzm.

Absolutyzm - to forma rządów, w których władca sprawuje nieograniczoną, niepodlegającą żadnej kontroli władzę. Władca był jedynym twórcą prawa, jego wykonawcą i najwyższym organem sądowym. Dzięki silnemu aparatowi biurokratycznemu mógł silnie ingerować we wszystkie sfery życia społecznego. Jego władza miała pochodzić od Boga i tylko przed nim miał odpowiadać za swoje czyny. Koncentracja władzy w jego rękach powodowała ograniczenie wpływów arystokracji i szlachty. Władcy absolutystyczni nakładali na swych poddanych wysokie podatki, które przeznaczali na rozbudowę i unowocześnienie armii. Głównym celem ich polityki było wzmocnienie własnego państwa i podbój sąsiednich ziem.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

27 listopada 2017
trochę za dużo napisane
user profile image
Paulina

21825

28 listopada 2017

@Gość Cześć, powyższe zadanie zawiera bardzo szczegółową odpowiedź na pytanie podane w poleceniu, ponieważ część użytkowników sygnalizowała nam, że niektórzy nauczyciele wymagają bardziej rozbudowanego...

Informacje
Historia wokół nas 6
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21752

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie