Historia

Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Napisz, jak nazywał się ustrój polityczny 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Napisz, jak nazywał się ustrój polityczny

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
  • Ustrój polityczny, który panował u sąsiadów Polski (Rosji, Austrii i Prusach) w XVIII wieku to absolutyzm.

Absolutyzm - to forma rządów, w których władca sprawuje nieograniczoną, niepodlegającą żadnej kontroli władzę. Władca był jedynym twórcą prawa, jego wykonawcą i najwyższym organem sądowym. Dzięki silnemu aparatowi biurokratycznemu mógł silnie ingerować we wszystkie sfery życia społecznego. Jego władza miała pochodzić od Boga i tylko przed nim miał odpowiadać za swoje czyny. Koncentracja władzy w jego rękach powodowała ograniczenie wpływów arystokracji i szlachty. Władcy absolutystyczni nakładali na swych poddanych wysokie podatki, które przeznaczali na rozbudowę i unowocześnienie armii. Głównym celem ich polityki było wzmocnienie własnego państwa i podbój sąsiednich ziem.