Historia

Wymień miejsca i daty największych protestów 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wymień miejsca i daty największych protestów

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*
 • Miejsca i daty największych protestów i wystąpień przeciwko władzy PRL. 

- "Poznański Czerwiec" - Poznań (1956 rok);

- "Marzec' 68" - Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk (1968 rok);

- "Masakra robotników na Wybrzeżu" - Gdańsk, Szczecin, Gdynia (1970 rok);

- "Radomski czerwiec" - Ursus, Radom, Płock (1976 rok);

- "Sierpień 1980" - masowe strajki i wystąpienia protestacyjne, które doprowadziły do powstania Solidarności oraz zapoczątkowały trwałe przemiany społeczno-ustrojowe w PRL - Gdańsk (1980 rok)

 • Dowiedz się, czy starsi mieszkańcy twojej miejscowości lub regionu podejmowali działania skierowane przeciwko władzy komunistycznej; czy były to protesty, strajki lub inne formy oporu, na przykład uczestnictwo i dziełalność w "Solidarność". 

Formy oporu polskich obywateli skierowane przeciwko władzy komunistycznej:

- udział w strajkach, demonstracjach oraz manifestacjach skierowanych przeciwko władzy PZPR;

- udział w mszach świętych oraz wielkich wydarzeniach kościelnych (Millenium Chrztu Polski - 1966 rok, pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny - 1979 rok, 1983 rok, 1987 rok)

- kolportaż literatury drugiego obiegu tzw. "bibuły";

- słuchanie audycji "Radia Wolna Europa";

- działalność opozycji demokratycznej w PRL - Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Studenckiego Komitetu Solidarności;

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-21
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Historia wokół nas 6
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie