Historia

Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wymień miejsca i daty największych protestów 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wymień miejsca i daty największych protestów

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
  • Miejsca i daty największych protestów i wystąpień przeciwko władzy PRL. 

- "Poznański Czerwiec" - Poznań (1956 rok);

- "Marzec' 68" - Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk (1968 rok);

- "Masakra robotników na Wybrzeżu" - Gdańsk, Szczecin, Gdynia (1970 rok);

- "Radomski czerwiec" - Ursus, Radom, Płock (1976 rok);

- "Sierpień 1980" - masowe strajki i wystąpienia protestacyjne, które doprowadziły do powstania Solidarności oraz zapoczątkowały trwałe przemiany społeczno-ustrojowe w PRL - Gdańsk (1980 rok)

  • Dowiedz się, czy starsi mieszkańcy twojej miejscowości lub regionu podejmowali działania skierowane przeciwko władzy komunistycznej; czy były to protesty, strajki lub inne formy oporu, na przykład uczestnictwo i dziełalność w "Solidarność". 

Formy oporu polskich obywateli skierowane przeciwko władzy komunistycznej:

- udział w strajkach, demonstracjach oraz manifestacjach skierowanych przeciwko władzy PZPR;

- udział w mszach świętych oraz wielkich wydarzeniach kościelnych (Millenium Chrztu Polski - 1966 rok, pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny - 1979 rok, 1983 rok, 1987 rok)

- kolportaż literatury drugiego obiegu tzw. "bibuły";

- słuchanie audycji "Radia Wolna Europa";

- działalność opozycji demokratycznej w PRL - Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Studenckiego Komitetu Solidarności;