Historia

Opowiedz, jak wyglądało życie Polaków pod 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Opowiedz, jak wyglądało życie Polaków pod

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Życie Polaków pod okupacją niemiecką.

Okupacja polskich ziem przez Niemców była wyjątkowo okrutna. Niemieccy naziści dążyli do całkowitego podporządkowania narodów słowiańskich, a następnie ich wyniszczenia. Przywódca III Rzeszy - Adolf Hitler zamierzał zgermanizować tereny wcielone do Niemiec. Już w 1939 roku naziści rozstrzelali około 40 tysięcy Polaków, tysiące wysiedlono, głównie na tereny Generalnego Gubernatorstwa oraz na roboty przymusowe do Niemiec. Zabroniono używania języka ojczystego. Zlikwidowano polskie szkoły, teatry oraz urzędy. Za najmniejsze nieposłuszeństwo stosowano zbiorową odpowiedzialność - rozstrzeliwano grupy niewinnych, przypadkowo schwytanych ludzi, nieraz palono całe wsie. Tereny Generalnego Gubernatorstwa stały się miejscem największych mordów na ludności żydowskiej. Okupanci konfiskowali polskie majątki i dzieła sztuki. Celowo ograniczano dostęp do polskich ośrodków kultury. Niemcy prowadzili eksterminację polskiej inteligencji - Sonderaktion Krakau oraz Akcja AB. Stosowano niewyobrażalny terror. Celem polityki okupacyjnej na tym terenie stało się przekształcenie Polaków w "podludzi", stanowiących wiłącznie siłę roboczą wykorzystywaną na potrzeby niemieckiej gospodarki.

DYSKUSJA
Informacje
Historia wokół nas 6
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie