Historia

Wypisz te działania władz zaborczych, które 4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wypisz te działania władz zaborczych, które

2
 Zadanie

3
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Wypisz te działania władz zaborczych, które nazwano germanizacją:

 • Znoszenie polskich nazw ulic i zastępowanie ich niemieckimi;
 • Wprowadzenie obowiązkowej nauki języka niemieckiego w szkołach - jedynie religia mogła być wykładana w języku polskim;
 • Represje wobec Kościoła katolickiego - zabroniono wygłaszania kazań w języku polskim, prześladowano księży, którzy bronili polskości;
 • Tzw. "rugi pruskie" - akcja masowego wysiedlania Polaków nieposiadających obywatelstwa niemieckiego, objęła ponad 20 tys. osób.
 • Wprowadzenie prawa nakazującego Polakom uzyskanie specjalnego zezwolenia na budowę nowych domów;

Działania germanizacyjne nasilały się zwłaszcza po klęskach polskich powstań narodowych, jednak ich największe natężenie przypadło w zaborze pruskim na okres rządów kanclerza Rzeszy - Otto von Bismarcka (w latach 1861-1890). Ten niemiecki polityk w jednym ze swych listów pisał: "Bijcie Polaków, ażeby aż o życiu zwątpili. Mam wielką litość dla ich położenia, ale jeżeli chcemy istnieć, to nie pozostaje nam nic innego, jak ich wytępić".

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia wokół nas 6
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie