Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Napisz raport o stanie Rzeczypospolitej 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Napisz raport o stanie Rzeczypospolitej

3
 Zadanie

 

Rzeczpospolita w czasach saskich

Podaj, kiedy trwały czasy saskie.

Czasy saskie trwały w latach 1697 - 1763.

Wymień królów, którzy wtedy panowali.

1. August II Mocny

2. August III Sas

Wyjaśnij, co się działo w Rzeczypospolitej w czasie wojny północnej (1700 - 1721).

W okresie wojny północnej terytoria Rzeczypospolitej grabiły wojska szwedzkie, saskie, rosyjskie, a także polskie. Zniszczenia kraju były porównywalne z okresem potopu szwedzkiego.

Przedstaw skutki wojny północnej dla Rzeczypospolitej.

Zniszczenia: olbrzymie zniszczenia polskich miast i wsi.

Relacje z Rosją: wojna północna zakończyła się zwycięstwem Rosji, która uzależniła od siebie słabą Rzeczypospolitą.

Sytuacja szlachty: szlachta zubożała, ich folwarki popadły w ruinę.

Położenie chłopów: wojna północna, która toczyła się na obszarze Rzeczypospolitej najbardziej dotknęła chłopów. Obce wojska rabowały kmieciom żywność, tratowały pola uprawne, paliły chaty. Całe wsie dziesiątkował głód i zarazy.

Porównaj liczebność wojsk Rzeczypospolitej z armiami jej sąsiadów.

W czasach wojny północnej armia Rzeczpospolitej liczyła zaledwie 18 tys. żołnierzy, kiedy wojska państw ościennych Austrii i Prus - 80 tys. żołnierzy, a Rosji - 200 tys.

Opisz pracę sejmu za Augusta III.

W czasach panowania Augusta III Sasa w Rzeczpospolitej zwołano aż 14 sejmów, tylko jeden z nich został zerwany.

Twój wniosek: Rządy Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa osłabiły Rzeczpospolitą. Powszechnie uważa się, że czasy saskie przyniosły upadek moralności polskiej szlachty, konsumpcję ponad stan, zacofanie oraz utratę instynktów państwowych wśród polskiej magnaterii.

Rzeczpospolita w czasach saskich była państwem: słabym.