Historia

Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Napisz raport o stanie Rzeczypospolitej 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Napisz raport o stanie Rzeczypospolitej

3
 Zadanie

 

Rzeczpospolita w czasach saskich

Podaj, kiedy trwały czasy saskie.

Czasy saskie trwały w latach 1697 - 1763.

Wymień królów, którzy wtedy panowali.

1. August II Mocny

2. August III Sas

Wyjaśnij, co się działo w Rzeczypospolitej w czasie wojny północnej (1700 - 1721).

W okresie wojny północnej terytoria Rzeczypospolitej grabiły wojska szwedzkie, saskie, rosyjskie, a także polskie. Zniszczenia kraju były porównywalne z okresem potopu szwedzkiego.

Przedstaw skutki wojny północnej dla Rzeczypospolitej.

Zniszczenia: olbrzymie zniszczenia polskich miast i wsi.

Relacje z Rosją: wojna północna zakończyła się zwycięstwem Rosji, która uzależniła od siebie słabą Rzeczypospolitą.

Sytuacja szlachty: szlachta zubożała, ich folwarki popadły w ruinę.

Położenie chłopów: wojna północna, która toczyła się na obszarze Rzeczypospolitej najbardziej dotknęła chłopów. Obce wojska rabowały kmieciom żywność, tratowały pola uprawne, paliły chaty. Całe wsie dziesiątkował głód i zarazy.

Porównaj liczebność wojsk Rzeczypospolitej z armiami jej sąsiadów.

W czasach wojny północnej armia Rzeczpospolitej liczyła zaledwie 18 tys. żołnierzy, kiedy wojska państw ościennych Austrii i Prus - 80 tys. żołnierzy, a Rosji - 200 tys.

Opisz pracę sejmu za Augusta III.

W czasach panowania Augusta III Sasa w Rzeczpospolitej zwołano aż 14 sejmów, tylko jeden z nich został zerwany.

Twój wniosek: Rządy Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa osłabiły Rzeczpospolitą. Powszechnie uważa się, że czasy saskie przyniosły upadek moralności polskiej szlachty, konsumpcję ponad stan, zacofanie oraz utratę instynktów państwowych wśród polskiej magnaterii.

Rzeczpospolita w czasach saskich była państwem: słabym.

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21313

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Zobacz także
Udostępnij zadanie