Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Każdemu może się zdarzyć, że zapomni o sprawdzianie 4.52 gwiazdek na podstawie 23 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Każdemu może się zdarzyć, że zapomni o sprawdzianie

1
 Zadanie

Ty: W XVI wieku Polska i Litwa podjęły działania, które jeszcze bardziej miały związać oba państwa. Dążenia te nabrały szczególnego znaczenia za panowania Zygmunta Augusta. Król nie miał męskiego potomka, dlatego obawiał się, że po jego śmierci związek obu państw się rozpadnie. W 1569 roku doprowadził do zawarcia unii lubelskiej. Zgodnie z jej postanowieniami Polska i Litwa utworzyły jedno państwo określane jako Rzeczpospolita Obojga Narodów. Na mocy zawartego porozumienia nowy monarcha miał być wybierany przez szlachtę z obu krajów. W sejmie walnym zasiadali odtąd także przedstawiciele szlachty litewskiej. Polska i Litwa zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i przyjęcia jednej monety. Odrębne w obu krajach pozostały natomiast: skarb, wojsko, sądownictwo i urzędy. 

Kamila: ma rację;

Andrzej: nie ma racji - Polacy chcieli, aby Polska i Litwa stanowiły jedno państwo, natomiast Litwini początkowo odnosili się do tego planu sceptycznie;

Marta: ma rację - Litwa potrzebowała polskiej pomocy w walkach z Moskwą;

Arek: nie ma racji - polska szlachta płaciła podatki na polską armię, a ta razem z Litwinami broniła litewskich granic;

Justyna: ma rację;

Adam: ma rację;

Emilka: ma rację;

Zuzia: nie ma racji - litewscy magnaci w większości sprzeciwiali się unii, ponieważ uważali, że po jej zawarciu stracą dotychczasową pozycję w państwie;

Ania: ma rację - litewscy magnaci byli sceptyczni co do zawarcia unii;