Historia

Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Odpowiedz na pytania. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Odpowiedz na pytania.

3
 Zadanie

1. Kiedy powstała zamieszczona tu mapa świata: przed 1492 rokiem czy po nim? Uzasadnij odpowiedź.

Powyższa mapa powstała przed 1492 rokiem, ponieważ przedstawia zaledwie trzy kontynenty: Europę, Azję oraz Afrykę. Europejczycy poznali nowe kontynenty na skutek wielkich odkryć geograficznych. Najważniejszym z nich było odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku.

2. Oto XVII-wieczne wyobrażenie wszechświata. Czy autor tej ilustracji uznawał teorię Kopernika czy nie? Dlaczego?

Autor powyższej ilustracji nie uznawał teorii Mikołaja Kopernika. Rycina przedstawia Ziemię jako centrum wszechświata. Polski uczony jako pierwszy udowodnił, że to Ziemia wraz z innymi planetami krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. 

3. Czy obraz "Narodziny Wenus", który widzisz obok, został wykonany według zasad sztuki średniowiecza czy odrodzenia? Dlaczego?

Obraz "Narodziny Wenus" został wykonany według zasad sztuki odrodzenia. Malarstwo renesansowe jako pierwsze wprowadziło perpektywę oraz szkic, na którym opierał się artysta. Obrazy tworzono za pomocą farb olejnych oraz bogatej palety barw. Malowidła wykonywano często na ścianach oraz sklepieniach. Renesansowi malarze swe inspiracje czerpali zazwyczaj z antyku.

4. Który z poniższych fragmentów przedstawia poglądy średiowieczne, a który renesansowe? Dlaczego tak sądzisz?

a) Niestety, wielu rodziców błędnie uważa, że groźby i uderzenia są wielce użyteczne do wychowania synów. Tymczasem nie służą one właściwie niczemu innemu, jak tylko wychowaniu do lęku.

b) Głupota gromadzi się w sercu dziecka, lecz wpędza ją rózga dyscypliny. Nie odbieraj dziecku rózgi! Kiedy je zbijesz, nie umrze od tego. Bijąc je rózgą, ratujesz jego duszę od piekła.

Pierwszy fragment przedstawia poglądy renesansowe, natomiast drugi - średniowieczne. To humaniści zwrócili uwagę na to, że każde dziecko jest inne i ma odmienne potrzeby. Uważali, że człowiek powinien być piękny i dobry. Potępiali bicie dzieci, które według nich, nie było żadną metodą wychowaczą. 

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21669

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie