Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Odpowiedz na pytania. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Odpowiedz na pytania.

3
 Zadanie

1. Kiedy powstała zamieszczona tu mapa świata: przed 1492 rokiem czy po nim? Uzasadnij odpowiedź.

Powyższa mapa powstała przed 1492 rokiem, ponieważ przedstawia zaledwie trzy kontynenty: Europę, Azję oraz Afrykę. Europejczycy poznali nowe kontynenty na skutek wielkich odkryć geograficznych. Najważniejszym z nich było odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku.

2. Oto XVII-wieczne wyobrażenie wszechświata. Czy autor tej ilustracji uznawał teorię Kopernika czy nie? Dlaczego?

Autor powyższej ilustracji nie uznawał teorii Mikołaja Kopernika. Rycina przedstawia Ziemię jako centrum wszechświata. Polski uczony jako pierwszy udowodnił, że to Ziemia wraz z innymi planetami krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. 

3. Czy obraz "Narodziny Wenus", który widzisz obok, został wykonany według zasad sztuki średniowiecza czy odrodzenia? Dlaczego?

Obraz "Narodziny Wenus" został wykonany według zasad sztuki odrodzenia. Malarstwo renesansowe jako pierwsze wprowadziło perpektywę oraz szkic, na którym opierał się artysta. Obrazy tworzono za pomocą farb olejnych oraz bogatej palety barw. Malowidła wykonywano często na ścianach oraz sklepieniach. Renesansowi malarze swe inspiracje czerpali zazwyczaj z antyku.

4. Który z poniższych fragmentów przedstawia poglądy średiowieczne, a który renesansowe? Dlaczego tak sądzisz?

a) Niestety, wielu rodziców błędnie uważa, że groźby i uderzenia są wielce użyteczne do wychowania synów. Tymczasem nie służą one właściwie niczemu innemu, jak tylko wychowaniu do lęku.

b) Głupota gromadzi się w sercu dziecka, lecz wpędza ją rózga dyscypliny. Nie odbieraj dziecku rózgi! Kiedy je zbijesz, nie umrze od tego. Bijąc je rózgą, ratujesz jego duszę od piekła.

Pierwszy fragment przedstawia poglądy renesansowe, natomiast drugi - średniowieczne. To humaniści zwrócili uwagę na to, że każde dziecko jest inne i ma odmienne potrzeby. Uważali, że człowiek powinien być piękny i dobry. Potępiali bicie dzieci, które według nich, nie było żadną metodą wychowaczą.