Historia

Co to znaczy, że stany różniły się prawami? 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Co to znaczy, że stany różniły się prawami?

1
 Zadanie

2
 Zadanie

W średniowieczu stany różniły się od siebie prawami, ponieważ każde z nich posiadało więcej lub mniej uprawnień. Dzięki przywilejom przyznawanym przez władcę wyodrębniły się stany - rycerski, duchowny, mieszczański i chłopski. Najważniejszą grupę stanowili rycerze, którzy przestrzegali zasad zawartych w kodeksie honorowym, sławę przynosiła im walka w obronie ojczyzny, wiary oraz damy serca. Duchowieństwo było najlepiej wykształconą grupą średniowiecznego społeczeństwa. O przynależności do tego stanu decydowało przyjęcie święceń kapłańskich lub duchownych. Stan mieszczański dzielił się na patrycjat, pospólstwo i plebs. Miasta były ośrodkami rzemiosła i handlu. Chłopi stanowili z kolei większość średniowiecznego społeczeństwa. Ich głównym źródłem dochodów było rolnictwo. Kmiecie mieli najwięcej obowiązków, natomiast najmniej praw. Średniowieczny system stanowy nie należał do sprawiedliwych. Najlepiej wiodło się rycerzom i duchownym, gorzej mieszczanom. Najcięższą i najbardziej czasochłonną pracę na roli wykonywali chłopi, obciążeni wieloma świadczeniami na rzecz pana i kościoła.

DYSKUSJA
user profile image
kprylewska82

0

2017-10-10
dziekuje za zadanie.
Informacje
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie