Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Które ziemie przypadły każdemu z zaborców? 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Które ziemie przypadły każdemu z zaborców?

6
 Zadanie

7
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie
  • Które ziemie przydały każdemu z zaborców?

Rosja - zajęła Litwę oraz resztę Białorusi i Ukrainy.

Prusy - otrzymały Warszawę i ziemie aż po Niemen.

Austria - zajęła resztę Małopolski z Krakowem, Lubelszczyznę i południowe Mazowsze.

W wyniku trzeciego rozbioru Rzeczpospolita przestała istnieć. Król Stanisław August Poniatowski zrzekł się tronu, a następnie wyjechał do Grodna. Zmarł w Petersburgu w 1798 roku. Dla Polaków, którzy nie mogli pogodzić się z utratą ojczyzny, rozpoczynał się trwający 123 lata okres niewoli narodowej.