Historia

Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Tabelka przedstawia zmiany w Europie w dwóch 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Tabelka przedstawia zmiany w Europie w dwóch

1
 Zadanie

 

Europa po 1945 roku

Europa po 1989 roku

ZSRR stał się supermocarstwem

ZSRR był pogrążony w głębokim kryzysie gospodarczym. Nie był w stanie dorównać Stanom Zjednoczonym

Świat podzielił się na dwa wrogie obozy: Wschód ze ZSRR oraz Zachód na czele ze Stanami Zjednoczonymi; Europę podzieliła Żelazna Kurtyna

Rozpadł się blok radziecki

Litwa, Łotwa, Estonia, zachodnia Białoruś i zachodnia Ukraina znalazły się w ZSRR

ZSRR przestał istnieć. Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina i 9 innych państw odzyskały niepodległość. Rosja odrodziła się jako nowe państwo

Polska stała się państwem zależnym od ZSRR, który narzucił jej ustrój socjalistyczny

Obrady Okrągłego Stołu, częściowo wolne wybory oraz utworzenie rządu Tadeusza mazowieckiego rozpoczęły proces przekształcania Polski w państwo demokratyczne; przywrócono nazwę państwa Rzeczpospolita Polska

Nastąpił podział Niemiec na dwa odrębne państwa: komunistyczne Niemcy Wschodnie (NRD) oraz sprzymierzone z krajami Zachodu Niemcy Zachodnie (RFN)

Powstały zjednoczone Niemcy

Powstała Czechosłowacja, zalezna od ZSRR

W Czechosłowacji wybuchła aksamitna rewolucja, która doprowadziła do podziału kraju na: Czechy i Słowację

DYSKUSJA
user profile image
maciog2004

28 marca 2017
dłużej się nie dało?
user profile image
Paulina

21367

29 marca 2017
@maciog2004 Według nas tyle wystarczy :) ale dało się więcej . Pozdrawiamy!
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21367

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie