Historia

Połącz każde pojęcie z odpowiednim wyjaśnieniem. 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Połącz każde pojęcie z odpowiednim wyjaśnieniem.

1
 Zadanie

Dyktator - człowiek, który sam sprawuje władzę w państwie, łamie prawo i prześladuje swoich przeciwników;

Stalinizm - system rządów stworzony przez Józefa Stalina;

Dyktatura partii komunistycznej - sprawowanie władzy przez partię komunistyczną, która nie pozwala na istnienie żadnej organizacji opozycyjnej;

Odwilż w Polsce - złagodzenie surowych rządów PZPR, które nastąpiło w październiku 1956 roku;

Centralne planowanie - system kierowania gospodarką, w którym władze państwa decydują o rodzaju, ilości i cenach produkowanych wyrobów;

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie