Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Z pojęć w ramkach (s.26) ułóż kalendarium dziejów 4.12 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Z pojęć w ramkach (s.26) ułóż kalendarium dziejów

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Pojęcia ułożone w kolejności chronologicznej:

1. Legiony Polskie - utworzone we Włoszech w 1797 roku;

2. Wojny napoleońskie - toczone w latach: 1803 - 1815;

3. Księstwo Warszawskie - państewko polskie utworzone w 1807 roku na mocy traktatu w Tylży;

4. Królestwo Polskie - państwo utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego w 1815 roku;

5. Powstanie listopadowe - wybuchło w nocy 29 listopada 1830 roku;

6. Wielka Emigracja - emigracja polityczna Polaków po upadku powstania listopadowego. 

7. powstanie styczniowe - wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku.

8. Strajk szkolny - wybuchł w 1901 roku we Wrześni w Wielkopolsce.