Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu, Zeszyt ćwiczeń

- Chłopiec wcielony do oddziału partyzanckiego w Birmie (Azja)- łamane jest prawo gwarantujące dzieciom ochronę przed przemocą

Komentarze