Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Wyjaśnij pojęcie: samostanowienie narodów 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Samostanowienie narodów - jest to podstawowa zasada prawa międzynarodowego, oznaczająca prawo każdego narodu do swobodnego decydowania o swoim losie. Głosiła ona, że każdy naród może decydować, czego chce - utworzyć własne państwo czy mieszkać razem z innym narodem (lub narodami).

Zasada samostanowienia narodów po raz pierwszy została sformułowana w 14 punktach prezydenta Stanów Zjednoczonych - Thomasa Woodrowa Wilsona w 1918 roku. Normą prawa międzynarodowego stała się po II wojnie światowej, zostając umocowaną w Karcie Narodów Zjednoczonych w 1945 roku, deklaracji ONZ o przyznaniu niepodległości krajom i narodom kolonialnym w 1960 roku, paktach praw człowieka w 1966 roku i innych dokumentach międzynarodowych.