Historia

Wyobraź sobie, że pracujesz w redakcji XIX - wiecznej 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wyobraź sobie, że pracujesz w redakcji XIX - wiecznej

6
 Zadanie
7
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

 • Wyobraż sobie, że pracujesz w redakcji XIX-wiecznej gazety. Napisz artykuł na jeden z tematów: "Na dwóch kółkach świat!", "Narodziny kina", "Ateny 1896". Dodadkowych informacji poszukaj w internecie.

Ateny 1869.

Przemiany zachodzące w dzisiejszym świecie objęły również dziedzinę kultury fizycznej. Ludzie coraz częściej doceniają ruch na świeżym powietrzu a także walory turystyki. Gimnastyka stała się elementem szkolnej edukacji. Ogromnym zaiteresowaniem cieszy się kolarstwo, wyścigi konne i piłka nożna. W tym tygodniu byliśmy świadkami ogólnoświatowego wydarzenia. W Atenach odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. Pomysłodawcą olimpiady jest francuski historyk- Pierre de Coubertein. To on zaprojektował flagę olimpijską składającą się z pięciu splecionych ze sobą kolorowych kół symbolizujących kontynenty. Oficjalnego otwarcia igrzysk dokonał król Grecji - Jerzy I. W igrzyskach uczestniczyło 245 zawodników z 14 reprezentacji. Rywalizowano w dziewięciu dyscyplinach: gimnastyce, kolarstwie, lekkoatletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, strzelectwie, szermierce, tenisie i zapasach. Za cztery lata kolejne igrzyska, ciekawe, czy będą równie udane. Życzymy sukcesów organizatorom i zawodnikom.

A. Przedstaw wady braku obowiązku szkolnego.

- Nisko wykształcone społeczeństwo;

- Obywatele niepotrafiący czytać ani pisać;

- Brak postępu w wielu dziedzinach: gospodarce, przemyśle, oświacie;

- Wady wymowy;

- Zburzenia w rozwoju;

- Brak możliwości usyskania awansu społecznego, a co za tym idzie - lepszych warunków życia;

B. Podaj najważniejsze informacje o wynalazkach XIX wieku opisanych w tym rozdziale.

 • Fotografia - pierwsza w historii, czarno - biała fotografia powstała we Francji w 1826 roku. Przedstawiała podwórze wiejskiego domu, a jej wykonanie zajęło aż osiem godzin zegarowych. Przez długi czas wykonywanie zdjęć było tak skomplikowane, że wymagało obecności specjalnego fotografa. Przełom w dziedzinie fotografii nastąpił dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy to amerykańska firma wprowadziła na rynek aparat fotograficzny "Kodak" z filmem nawiniętym na rolkę. Po wykonaniu 100 zdjęć - film należało oddać do specjalnej pracowni, gdzie wywoływano zdjęcia. 
 • Kino - pod koniec XIX wieku w Paryżu bracia Lumière zorganizowali pierwszy pokaz filmowy. Pokazano film zatytułowany "Wjazd pociągu na stację w La Ciotat", który wywołał początkowo popłoch wśród publiczności. Kinematografia bardzo szybko zaczęła się rozwijać na całym świecie, zwłaszcza we Francji i Stanach Zjednoczonych. Kina powstawały we wszyskich większych miastach a uczęszczanie na seanse stało się modną rozrywką.
 • Rower - pierwszy prototyp tego pojazdu został zaprojektowały przez Leonadra da Vinci pod koniec XV wieku we Włoszech. Dopiero w 1817 roku skonstruowano tzw. maszynę biegową od której wywodzi się współczesny rower. W latach 60. XIX wieku wynaleziono wielocyped, za kolejne 10 lat - bicykl. Rower wyposażony w opony z nadmuchiwanymi dętkami oraz przekładnię mechaniczną skonstruował szkocki wynalazca - John Dunlop w latach 80. XIX wieku.

C. Czym różniły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie od igrzysk dzisiejszych?

W czasie pierwszych igrzysk olimpijskich w Atenach zabrakło odpowiednich hal sportowych oraz basenów. Uczestników zawodów pływackich wywieziono łodzią na pełne morze i kazano płynąć do brzegu, pomimo burzy i wielkich, niebezpiecznych fal. Do igrzysk nikt się wówczas specjalnie nie przygotowywał. W poszczególnych konkurencjach rywalizowali amatorzy, zupełnie inaczej niż wpółcześnie. Dzisiejsi sportowcy, muszą pracować na sukces przez wiele lat. Co ciekawe, ówczesny zwycięzca w rzucie dyskiem pierwszy raz w życiu wziął do ręki ten przyrząd dopiero podczas igrzysk. Zapaśników nie dzielono na kategorie wagowe. Nowożytne igrzyska odbywały co cztery lata, obecne - co dwa lata. Istnieje również podział na igrzyska letnie oraz zimowe. Pod koniec XIX wieku konkurowano w dziewięciu dyscyplinach: lekkiej atletyce, gimnastyce, podnoszeniu ciężarów, szermierce, zapasach, kolarstwie, strzelectwie, tenisie i pływaniu. Współcześnie sportowcy współzawodniczą w 50 dyscyplinach sportowych i 300 konkurencjach.

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10164

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie