Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Wybierz jedną z siedmiu opisanych osób 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wybierz jedną z siedmiu opisanych osób

11
 Zadanie

Ćwiczenia
 Zadanie

  • Wybierz jedną z siedmiu opisanych osób i przygotuj portfolio na jej temat.

Jan Matejko - żył w latach 1838-1893, był malarzem, najwybitniejszym przedstawicielem polskiego malarstwa historycznego XIX wieku. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, naukę kontynuował w Paryżu oraz Wiedniu. Działał w Krakowie. Jako profesor tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych i Akademii Sztuk Pięknych wykształcił grono wybitnych artystów m.in. Stanisława Wyspiańskiego oraz Józefa Mahoffera. Matejko zajmował się przede wszystkim malarstwem historycznym, dbając o ścisłe odtworzenie wydarzeń. Pierwsze wielkie obrazy Matejki to m.in. "Kazanie Skargi", "Rejtan" oraz "Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska". Późniejsze prace były tworzone ku "pokrzepieniu serc". Matejko ukazywał na swych płótnach dawne zwycięstwa wojsk polskich nad przodkami zaborców - "Bitwa pod Grunwaldem", "Hołd pruski", "Batory pod Pskowem", "Kościuszko pod Racławicami", wkład Polaków w rozwój nauki i kultury - "Kopernik", "Zawieszenie dzwonu Zygmunta" oraz wielkie wydarzenia historii narodowej - "Unia lubelska", "Bitwa pod Wiedniem". Ponadto artysta przygotowywał cykle dydaktyczne - "Poczet królów polskich", "Dzieje chrześcijaństwa i cywilizacji w Polsce". Do wybitnych dzieł Matejki należy zaliczyć także portrety oraz niektóre obrazy religijne. Wybitnym dziełem są freski w prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie, o stylizacji dopasowanej do gotyckiego charakteru wnętrza. W czasie II wojny światowej większość prac Matejki została ukryta. Obecnie znajdują się one w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w Warszawie. 

A. W jaki sposób bohaterowie tego rozdziału okazywali przywiązanie do Polski?

Bohaterowie tego rozdziału na różne sposoby okazywali przywiązanie do Polski. Stanisław Moniuszko tworzył swe opery, by podnieść Polaków na duchu po klęsce powstania styczniowego. Przez całe życie tworzył muzykę narodową, na wskroś polską. Maria Skłodowska - Curie do końca życia czuła się Polką, odkrytemu pierwiastkowi nadała nazwę polon - od francuskiego słowa "Pologne" czyli Polska. Jan Matejko poświęcił swe życie malarstwu historycznemu, był twórcą polskiej kultury. Na swych płótnach ukazywał nie tylko polskie triumfy narodowe, ale także przestrogi i upomnienia, aby pamiętać o historii i wyciągać z niej wnioski. Henryk Sienkiewicz na kartach swych powieści historycznych przypominał o dawnym znaczeniu Rzeczpospolitej i jej potędze. Tworzył ku "pokrzepieniu serc". Bolesław Prus był prekursorem polskiego pozytywizmu, wzywał do rozwoju polskiej oświaty, w swej nasłynniejszej powieści pt. "Lalka" ukazał przemiany polskiego społeczeństwa w II połowie XIX wieku. Helena Modrzejewska była jedną z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych. W granych przez siebie rolach manifestowała patriotyzm i przywiązanie do umiłowanej ojczyzny.

B. Czy uważasz, że wciąż potrzeba nam artystów i uczonych, którzy są patriotami? Dlaczego?

Uważam, iż współcześnie również potrzeba nam artystów i uczonych, którzy są patriotami, ponieważ takie osoby wskazują młodemu pokoleniu odpowiednie wzorce. Miłość do ojczyzny, poświęcenie, dbałość o polskie tradycje narodowe oraz toższamość są bezcenne. Dbałość o polską kulturę narodową pozwala zachować polskość.