Historia

Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik, GWO)

Wybierz jedną z siedmiu opisanych osób 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wybierz jedną z siedmiu opisanych osób

11
 Zadanie

Ćwiczenia
 Zadanie

 • Wybierz jedną z siedmiu opisanych osób i przygotuj portfolio na jej temat.

Jan Matejko - żył w latach 1838-1893, był malarzem, najwybitniejszym przedstawicielem polskiego malarstwa historycznego XIX wieku. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, naukę kontynuował w Paryżu oraz Wiedniu. Działał w Krakowie. Jako profesor tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych i Akademii Sztuk Pięknych wykształcił grono wybitnych artystów m.in. Stanisława Wyspiańskiego oraz Józefa Mahoffera. Matejko zajmował się przede wszystkim malarstwem historycznym, dbając o ścisłe odtworzenie wydarzeń. Pierwsze wielkie obrazy Matejki to m.in. "Kazanie Skargi", "Rejtan" oraz "Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska". Późniejsze prace były tworzone ku "pokrzepieniu serc". Matejko ukazywał na swych płótnach dawne zwycięstwa wojsk polskich nad przodkami zaborców - "Bitwa pod Grunwaldem", "Hołd pruski", "Batory pod Pskowem", "Kościuszko pod Racławicami", wkład Polaków w rozwój nauki i kultury - "Kopernik", "Zawieszenie dzwonu Zygmunta" oraz wielkie wydarzenia historii narodowej - "Unia lubelska", "Bitwa pod Wiedniem". Ponadto artysta przygotowywał cykle dydaktyczne - "Poczet królów polskich", "Dzieje chrześcijaństwa i cywilizacji w Polsce". Do wybitnych dzieł Matejki należy zaliczyć także portrety oraz niektóre obrazy religijne. Wybitnym dziełem są freski w prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie, o stylizacji dopasowanej do gotyckiego charakteru wnętrza. W czasie II wojny światowej większość prac Matejki została ukryta. Obecnie znajdują się one w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w Warszawie. 

A. W jaki sposób bohaterowie tego rozdziału okazywali przywiązanie do Polski?

Bohaterowie tego rozdziału na różne sposoby okazywali przywiązanie do Polski. Stanisław Moniuszko tworzył swe opery, by podnieść Polaków na duchu po klęsce powstania styczniowego. Przez całe życie tworzył muzykę narodową, na wskroś polską. Maria Skłodowska - Curie do końca życia czuła się Polką, odkrytemu pierwiastkowi nadała nazwę polon - od francuskiego słowa "Pologne" czyli Polska. Jan Matejko poświęcił swe życie malarstwu historycznemu, był twórcą polskiej kultury. Na swych płótnach ukazywał nie tylko polskie triumfy narodowe, ale także przestrogi i upomnienia, aby pamiętać o historii i wyciągać z niej wnioski. Henryk Sienkiewicz na kartach swych powieści historycznych przypominał o dawnym znaczeniu Rzeczpospolitej i jej potędze. Tworzył ku "pokrzepieniu serc". Bolesław Prus był prekursorem polskiego pozytywizmu, wzywał do rozwoju polskiej oświaty, w swej nasłynniejszej powieści pt. "Lalka" ukazał przemiany polskiego społeczeństwa w II połowie XIX wieku. Helena Modrzejewska była jedną z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych. W granych przez siebie rolach manifestowała patriotyzm i przywiązanie do umiłowanej ojczyzny.

B. Czy uważasz, że wciąż potrzeba nam artystów i uczonych, którzy są patriotami? Dlaczego?

Uważam, iż współcześnie również potrzeba nam artystów i uczonych, którzy są patriotami, ponieważ takie osoby wskazują młodemu pokoleniu odpowiednie wzorce. Miłość do ojczyzny, poświęcenie, dbałość o polskie tradycje narodowe oraz toższamość są bezcenne. Dbałość o polską kulturę narodową pozwala zachować polskość.

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21160

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie