Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Kogo nazywamy Wielką Emigracją? Gdzie osiedlili się 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Kogo nazywamy Wielką Emigracją? Gdzie osiedlili się

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Wielka Emigracja - to emigracja polityczna Polaków po klęsce powstania listopadowego z lat 1830-1831. Pierwsze w dziejach narodu polskiego wychodźstwo na tak szeroką skalę. W związku z represjami popowstańczymi Królestwo Polskie opuściło wówczas blisko 11 tysięcy Polaków. Byli to w większości oficerowie, przywódcy powstania, przedstawiciele inteligencji, naukowcy, literaci, politycy, artyści oraz ludzie, którzy poświęcili dotychczas najwięcej energii, działając na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. Najwięcej Polaków wyemigrowało wówczas do Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii ora Stanów Zjednoczonych.