Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Co się zmieniło w sytuacji Królestwa Polskiego po klęsce 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Co się zmieniło w sytuacji Królestwa Polskiego po klęsce

8
 Zadanie

9
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

Królestwo Polskie po klęsce powstania listopadowego:

  • Car Mikołaj I Romanow nie zamierzał darować Polakom, że ośmielili się wywołać powstanie. 
  • Odebrano Królestwu Polskiemu konstytucję. 
  • Zlikwidowano polski rząd, sejm oraz armię. 
  • Zamknięto uniwersytet w Warszawie, a jego zbiory wywieziono do Rosji.
  • W warszawskiej Cytadeli zorganizowano potężne więzienie, w którym umieszczano wszystkich tych, którzy próbowali podważyć władzę cara.