Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Co to jest nacjonalizm? 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Co to jest nacjonalizm?

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Nacjonalizm - to zrodzona w XIX wieku w wielu krajach europejskich ideologia głosząca uznanie interesu narodowego danego narodu za nadrzędny wobec interesów innych społeczeństw i innych wartości. Nacjonalizm cechuje się także brakiem szacunku wobec rasy, religii i przekonań polityczno-światopoglądowych innych osób oraz niejednokrotnie agresją wobec tych osób.