Historia

Na stronie www.europa.eu zakładka Kącik dla dzieci 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Na stronie www.europa.eu zakładka Kącik dla dzieci

8
 Zadanie
9
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

 • Na stronie www.europa.eu (zakładka: Kącik dla dzieci, w niej ramka: Unia Europejska: z czym to się je?) znajdziesz mapę państw należących do UE oraz wiadomości o tych państwach. Wybierz jedno z nich i napisz o nim notatkę. Przedstaw te informacje, które uznansz za ciekawe lub mało znane.

Hiszpania:

Hiszpania to kraj w Europie Południowej, położony na Półwyspie Iberyjskim. Jednym z regionów, które przyciągają rzesze turystów jest "Costa del Sol" (Słoneczne Wybrzeże). Hiszpania szczyci się ogromnym bogactwem artystycznym i kulturowym. Do najsłynniejszych hiszpańskich malarzy należą Salwador Dali oraz Pablo Picasso. Tradycyjnym hiszpańskim tańcem jest flamenco, natomiast jednym z najpiękniejszych miast - Barcelona, przyciągająca pięknem nowoczesnej architektury w wydaniu architekta Antonia Gaudiego. Hiszpanie są miłośnikami piłki nożnej, do jedynych z nalepszych drużyn świata należą: Real Madrty, FC Barcelona a także Atletico Madryt. Najsłynniejszymi hiszpańskimi daniami są: paella z owocami morza, tapas oraz gazpacho. 

A. Z jakich powodów rozpoczęła się integracja państw Europy Zachodniej po II wojnie światowej?

Integracja państw Europy Zachodniej rozpoczęła się po II wojnie światowej, ponieważ europejscy politycy chcieli zapobiec wybuchowi kolejnego konfliktu zbrojnego. Doświadczenia II wojny światowej były wstrząsające, na skutek dwóch wielkich totalitaryzmów - komunizmu i nazizmu śmierć poniosło ponad 50 mln ludzi. Twórcy zjednoczonej Europy głosili poglądy oparte na zasadach chrześcijaństwa. Uznali, że do utrzymania pokoju potrzebne jest pojednanie odwiecznych wrogów: Francji i Anglii a także integracja gospodarcza. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali miało na celu m.in. kontrolę produkcji zbrojenia w RFN. 

B. Jakie są - twoim zdaniem - pozytywne, a jakie negatywne skutki przystąpienia Polski do UE?

Pozytywne skutki przystąpienia Polski do UE:

- pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskich;

- rozszerzenie współpracy z innymi krajami w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska i kultury;

- unowocześnienie naszego kraju: budowa nowych dróg, autostrad, mostów, obiektów kulturalnych i oczyszczalni ścieków;

- polskie produkty z powodzeniem konkurują w Unii Europejskiej z artykułami z innych krajów;

- dzięki wejściu Polski do strefy Schengen - Polacy zyskali między innymi możliwość swobodnego przekraczania granic pozostałych państw UE;

Negatywne skutki przystąpienia Polski do UE: 

- masowa emigracja Polaków z kraju w poszukiwaniu pracy;

- emigracja zarobkowa Polaków przyczynia się do rozbicia wielu rodzin oraz osłabienia więzów rodzinnych;

- członkostwo Polski w UE ogranicza swobodę podejmowania decyzji państwowych;

- Polska jest całkowicie podporządkowana zapisom prawa unijnego - np. restrykcyjnym przepisom dotyczącym ochrony środowiska, za ich złamanie, bądź brak podporządkowania się -  grożą wielkie kary;

- młodzi, dobrze wykształceni obywatele opuszczają Polskę, przenoszą się na stałe do innych krajów, zakładają tam rodziny - kryzys demograficzny w Polsce;

- W wyniku trwałej emigracji w państwie polskim zaczyna brakować fachowców w wielu dziedzinach;

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie