Historia

Opisz proces integracji europejskiej 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Opisz proces integracji europejskiej

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Proces intergacji europejskiej w latach 1958 - 1993:

 • 1958 rok - utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Państwa, wchodzące w skład EWWiS postanowiły kontrolować  już nie tylko produkcję węgla i stali, ale także prowadzić wspólną politykę gospodarczą. 
 • Współpraca gospodarcza przyczyniła się do rozwoju państw należących do EWG i wpłynęła na podniesienie poziomu życia ich mieszkańców. Z czasem do tej organizacji przystąpiły inne demokratyczne kraje zachodnioeuropejskie: Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania i Portugalia.
 • Ścisła współpraca europejskiej "dwunastki" zmieniła stosunki międzynarodowe na naszym kontynencie. Dawni wrogowie stali się partnerami. 
 • 1993 rok - utworzenie Unii Europejskiej - podpisanie traktatu w Maastricht.
DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie