Historia

Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik, GWO)

Patryk podbiega do starszej kobiety i wylewa jej 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Patryk podbiega do starszej kobiety i wylewa jej

5
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

A. Czemu "Powszechną deklarację praw człowieka" uważa się za wielkie osiągnięcie ludzkości?

"Powszechną deklarację praw człowieka" uważa się za wielkie osiągnięcie ludzkości, ponieważ dokument ten uznał równość ludzi bez względu na różnice płci, rasy, wyznania, języka oraz majątku. Został uchwalony po straszliwych zbrodniach II wojny światowej przez ONZ w 1948 roku. "Powszechna deklaracja praw człowieka" zakazuje stosowania tortur, zapewnia wolność słowa, prawo do swobodnego podróżowania, założenia rodziny, prawo do nauki, pracy i wypoczynku. Każdemu człowiekowi przysługują takie same prawa, z racji, że jest człowiekiem.

B. Przedstaw prawa dziecka. 

Prawa dziecka zawarte w "Konwencji o prawach dziecka":

 • prawo do życia i rozwoju;
 • prawo do wolności, nietykalności osobistej, godności, szacunku;
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania;
 • prawo do wyrażania własnych poglądów;
 • prawo do wychowywania w rodzinie;
 • prawo do odpowiedniego standardu życia;
 • prawo do ochrony życia;
 • prawo do opieki zdrowotnej;
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego;
 • prawo do zabawy i wypoczynku;
 • prawo do nauki;
 • prawo do korzystania z dóbr kultury;
DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10503

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie