Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Kto i w jaki sposób walczy z bezrobociem? 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Kto i w jaki sposób walczy z bezrobociem?

11
 Zadanie
12
 Zadanie

13
 Zadanie

Z bezrobociem w Polsce walczy przede wszystkim rząd oraz różne organizacje, które podejmują szereg akcji pomagających w poszukiwaniu pracy. Zajmują się one głównie organizacją kursów zawodowych dla osób bezrobotnych. Szkolenia organizowane dla ludzi pozbawionych pracy umożliwiają zdobycie nowych kwaifikacji, które pomagają w znalezieniu zatrudnienia. Obecnie, wspiera się także chałpnictwo, czyli produkcję towarów organizowaną w prywatnych domach. Ludzie bezrobotni zakładają własną działalność gospodarczą - wyrób kalendarzy, pocztówek, haftowanie, tworzenie biżuterii itp. i w ten sposób zarabiają, zdobywają środki na utrzymanie siebie oraz najbliższej rodziny. Ponadto, organy rządowe udzielają pożyczek na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej. Skuteczna walka z bezrobociem musi zatem opierać się na solidnych fundamentach państwowych, w których instytucje rządowe oraz samorządowe współpracują ze sobą i uzupełniają się wzajemnie.