Historia

Wyobraź sobie, że gospodarz portalu 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wyobraź sobie, że gospodarz portalu

7
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

 • Wyobraź sobie, że gospodarz portalu internetowego "Nie tylko Polacy" poprosił cię o przygotowanie strony na temet jednej z mniejszości narodowych lub etnicznych zamieszkujących Polskę. Wybierz mniejszość, która cię interesuje, i napisz: ilu liczy członków, jakie organizowane przez nią imprezy kulturalne by cię zaciekawiły i jakie potrawy z jej kuchni wydają ci się warte wypróbowania.

- Ukraińcy

- Według spisu ludności, przeprowadzonego w 2011 roku - narodowość ukraińską zadeklarowało 51 001 osób, z czego 27 630 jako jedyną.

- Imprezy kulturalne: "Festiwal Kultury Ukraińskiej" w Sopocie, "Młodzieżowy Jarmark w Gdańsku", Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień” oraz „Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych.

- Potrawy kuchni ukraińskiej warte wypróbowania: solanka, barszcz ukraiński, czeburek, kotleciki po kijowsku, kotlet łemkowski oraz kwas chlebowy.

A. Na czym polega podwójna narodowość?

Podwójna narodowość to inaczej podwójne obywatelstwo. 

Przykład: Jesteś Polakiem i mieszkasz w Stanach Zjednoczonych - posiadasz dwa obywatelstwa: polskie oraz amerykańskie.

B. W jaki sposób mniejszości narodowe w Polsce wykorzystują swe prawa? Podaj przykłady.

Ustawodawstwo polskie szczegółowo określa prawa mniejszości narodowych w Polsce. Konstytucja RP w Art. 35 stwierdza: "Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej."

 • Mniejszości narodowe mają prawo do nauki oraz posługiwania się własnym językiem ojczystym;
 • Mogą bez przeszkód pielęgnować swoją kulturę oraz tradycje narodowe;
 • Mają prawo zakładać teatry, zespoły taneczne, chóry oraz czasopisma;
 • Mogą organizować imprezy kulturalne na terenie całej Polski;

C. Co dobrego wynika, twoim zdaniem, z obecności mniejszości narodowych oraz etnicznych w Polsce?

Z obecności mniejszości narodowych oraz etnicznych w Polsce wynika wiele dobrego. Polacy na co dzień stykają się z odmienną kulturą, poznają nowe zwyczaje oraz tradycje, kosztują dań kuchni naszych sąsiadów. Uczestniczą ponadto w różnorodnych imprezach kulturalnych.

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10401

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Zobacz także
Udostępnij zadanie