Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Kiedy powstały zjednoczone Niemcy? 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Kiedy powstały zjednoczone Niemcy?

9
 Zadanie

10
 Zadanie

11
 Zadanie

Zjednoczone Niemcy powstały w 1990 roku. To wówczas nastąpiło połączenie RFN i NRD.

Proces scalania Niemiec rozpoczął upadek muru berlińskiego w 1989 roku.

Niemcy niemal natychmiast uznały granicę z Polską na Odrze i Nysie Łużyckiej