Historia

Opisz słabości polskiej gospodarki w 4.36 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Opisz słabości polskiej gospodarki w

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Lata 60. XX wieku przyniosły pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju. Podwyżki cen artykułów konsumpcyjnych i obniżki płac spowodowały stagnację sytuacji bytowej Polaków. W czasach Władysława Gomułki wielu ludzi pracowało niedbale, ponieważ czuli się oszukani przez komunistyczne władze. Maszyny fabryczne były przestarzałe, zużywały mnóstwo energii i zatruwały środowisko. Nie istniał wolny rynek. Skutkiem gospodarki centralnie planowanej był brak podstawowych produktów spożywczych na rynku oraz kolejki przed sklepami. Mimo, że władze wprowadziły kartki uprawniające do zakupu określonej ilości danego produktu, działania te okazały się nieskuteczne - ludzie w dalszym ciągu mieli problem z nabyciem między innymi mięsa, cukru oraz benzyny. W prawdzie mieli pieniądze, ale produkty, które chcieli kupić - szybko znikały ze sklepów.

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie