Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

W jaki sposób nowa władza tratowała 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

W jaki sposób nowa władza tratowała

5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie

Komunistyczne władze prowadziły brutalną walkę ze swoimi przeciwnikami politycznymi.

Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa wspierani przez Sowietów śledzili i aresztowali wszystkich, którzy krytykowali nowe władze. Pobicia były na porządku dziennym. W walkach zbrojnych po obu stronach zginęło blisko kilkanaście tysięcy ludzi.

Kilkadziesiąt tysięcy osób komuniści osadzili w więzieniach i obozach pracy. Innych zesłano w głąb ZSRR, wielu rozstrzelano.

Największe represje dotknęły żołnierzy AK, których zamykano w więzieniach, poddawano nieludzkim torturom. Wielu z nich skazano na śmierć.

Wśród prześladowanych przez ustrój komunistyczny znaleźli się m.in.: przedwojenny polski premier, piłsudczyk Kazimierz Świtalski, rotmistrz Witold Pilecki oraz szef Kedywu AK gen. August Emil Fieldorf, pseud. Nil.