Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Przedstaw straty, jakie poniosło państwo 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Przedstaw straty, jakie poniosło państwo

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Straty, jakie państwo polskie poniosło w wyniku II wojny światowej:

  • Śmierć poniosło 6 mln obywateli polskich - wśród nich ponad 3 mln Żydów. Tuż po wojnie trudno było znaleźć rodzinę, która nie straciłaby kogoś bliskiego. 
  • Olbrzymie straty materialne - Warszawa legła w gruzach, podobnie jak inne polskie miasta. Zniszczona została co czwarta wieś. Jedna trzecia torów kolejowych nie nadawała się do użytku.
  • Pod koniec II wojny światowej przywódcy zwycięskich mocarstw zadecydowali o przebiegu nowych granic Polski.
  • Zmiana granic przedwojennej Polski spowodowała wielką wędrówkę ludności. Z tzw. Ziem Odzyskanych wywieziono na zachód 2,5 mln Niemców. Ok. 2 mln Polaków przyjechało do Polski z ZSRR (w większości ze wschodnich ziem II RP), a blisko 4 mln z Zachodu (głównie z Niemiec - roboty przymusowe, więźniowie).
  • Ludzie utracili dorobek wielu pokoleń - domy, mieszkania, a także przedwojenne miejsca pracy. 
  • Władzę w Polsce przejęli komuniści. Zajęcie terytorium Polski przez Armię Czerwoną nie przyniosło Polakom upragnionej wolności.