Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Wyjaśnij, jakie korzyści odniósł Związek 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, jakie korzyści odniósł Związek

1
 Zadanie

2
 Zadanie
  • Jakie korzyści odniósł Związek Radziecki z wygranej wojny.

- Armia Czerwona zajęła rozległe obszary w środkowej i wschodniej Europie. Państwa leżące w tej części kontynentu - Polska, Czechosłowacja, Węgry - zostały podporządkowane ZSRR.

- Władzę w tych państwach przejmowali komuniści przy wsparciu tajnej policji oraz sowieckiego wojska. 

- Zachodni politycy uznali zdobycze terytorialne Stalina, ponieważ przywódca ZSRR był im potrzebny jako sojusznik.