Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

W jakim celu emigranci utworzyli Legiony Polskie 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

W jakim celu emigranci utworzyli Legiony Polskie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Emigranci utworzyli Legiony Polskie, aby walczyć u boku Francji przeciwko zaborcom: Austrii, Rosji i Prusom. Dowódcą Legionów Polskich we Włoszech został generał Jan Henryk Dąbrowski.

Legiony miały stanowić zalążek polskiej armii. Ochoczo wstępowali do nich ochotnicy, zwłaszcza Polacy wcieleni do armii austriackiej, którzy dostali się do francuskiej niewoli. Z osobą Napoleona Bonaparte wiązali wielkie nadzieje na odzyskanie przez Polskę upragnionej niepodległości.