Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Popytaj członków swojej rodziny o wojenne 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Popytaj członków swojej rodziny o wojenne

8
 Zadanie
9
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

  • Popytaj członków swojej rodziny o wojenne losy twoich przodków. Zapisz w zeszycie tę opowieść, która wywarła na tobie największe wrażenie.

Zadanie indywidualne.

A. Porównaj sytuację Polaków pod okupacją niemiecką i radziecką.

Okupacja niemiecka

W okupowanej Polsce Niemcy wyodrębnili jedną część, którą wcielili do Rzeszy oraz drugą, nazwaną - Generalnym Gubernatorstwem ze stolicą w Krakowie. Według Hitlera miało ono być "przytułkiem dla Polaków, Żydów i innej hołoty". Niemcy potrzebowali "podludzi", którzy mieli pracować dla "rasy panów". Zamknięto szkoły średnie i wyższe, zlikwidowano teatry, muzea oraz biblioteki. Naziści prowadzili politykę terroru, organizowali łapanki oraz masowe egzekucje. Mordowali wybitnych polityków, ludzi nauki, kultury oraz sportowców. Wprowadzili godzinę policyjną i zabronili Polakom opuszczania mieszkań po zmroku. W wielu miejscach publicznych - parkach, kawiarniach oraz lokalach rozrywkowych mogli przebywać tylko Niemcy. Dla nich przeznaczone były sklepy z dobrym wyposażeniem oraz specjalnie oznakowane wagony tramwajowe. Niemcy planowali całkowitą eksterminację Żydów oraz Słowian. Z okupowanych krajów zwozili ich do obozów zagłady, gdzie byli masowo mordowani. Do założonego przez Niemców obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, nazwanego po niemiecku Auschwitz - trafiło blisko 140 tys. Polaków. Połowa z nich zginęła, bądź zmarła.

Okupacja radziecka

Na terenach wcielonych do ZSRR - Sowieci kierowali swe działania przede wszystkim przeciwko klasom posiadającym - ziemianom, urzędnikom oraz inteligencji. Setki tysięcy Polaków uznanych za "wrogów klasowych" wywieziono na Syberię i do Kazachstanu, gdzie umierali z powodu wycieńczenia, głodu oraz surowego klimatu. Młodych mężczyzn wcielano do sowieckiego wojska. Szczególny los spotkał oficerów, wziętych do niewoli przez Rosjan. Wiosną 1940 roku zostali oni bestialsko zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD strzałem w tył głowy. Pochowano ich w masowych mogiłach, m.in. w pobliżu Katynia. Władze sowieckie zmieniały nazwy miast i ulic na rosyjskie. Zamknęły też część polskich szkół i bibliotek. Programy szkolne oraz gazety codzienne zawierały antypolskie, komunistyczne treści.

B. Wyjaśnij, czym było oraz jak zostało zorganizowane Polskie Państwo Podziemne.

Polskie Państwo Podziemne było konspiracyjną strukturą państwową zorganizowaną przez Polaków na obszarach okupowanych przez Niemców i Rosjan. Działało z upoważnienia władz emigracyjnych. Obejmowało sądy, policję, szkolnictwo, ośrodki propagandy a także organizacje zbrojne. Siłę zbrojną stanowiła Służba Zwycięstwu Polsce, przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie Armię Krajową. Istniały podziemne uniwersytety i teatry. Młodzież kształciła się na tajnych kompletach, działały podziemne sądy, drukowano nielegalne książki i pisma. Życie Polaków zeszło do podziemia. 

C. Opisz los Żydów podczas II wojny światowej.

W czasie II wojny światowej najokrutniejszy los spotkał ludność żydowską. Według ideologii nazistowskiej Żydzi mieli ulec całkowitej zagładzie. Szybko rozpoczęto prześladowania Żydów - nakazano im noszenieopasek z gwiazdą Dawida, które miały wyróżnić ich od pozostałej części społeczeństwa. Już w 1940 r. przystąpiono do umieszczania ludności żydowskiej w specjalnie wydzielonych obszarach, zwanych gettami, gdzie była mordowana i głodzona. Jesienią 1941 roku Niemcy podjęli decyzję o "ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej", co było równoznaczne z wprowadzeniem w życie planu zagłady wszystkich europejskich Żydów. Miejscem największej zbrodni dokonanej przez Niemców na ludności żydowskiej był nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz - Birkenau, znajdujący się w Oświęcimiu i pobliskiej wsi Brzezinka. Życie straciło w nim ponad milion ludzi: mężczyzn, kobiet i dzieci. Żydów uśmiercano również w obozach zagłady w Trablicne, Bełżcu i Chełmie. Według obliczeń do 1945 roku Niemcy wymordowali prawie 6 milionów osób narodowości żydowskiej.