Historia

Popytaj członków swojej rodziny o wojenne 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Popytaj członków swojej rodziny o wojenne

8
 Zadanie
9
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

 • Popytaj członków swojej rodziny o wojenne losy twoich przodków. Zapisz w zeszycie tę opowieść, która wywarła na tobie największe wrażenie.

Zadanie indywidualne.

A. Porównaj sytuację Polaków pod okupacją niemiecką i radziecką.

Okupacja niemiecka

W okupowanej Polsce Niemcy wyodrębnili jedną część, którą wcielili do Rzeszy oraz drugą, nazwaną - Generalnym Gubernatorstwem ze stolicą w Krakowie. Według Hitlera miało ono być "przytułkiem dla Polaków, Żydów i innej hołoty". Niemcy potrzebowali "podludzi", którzy mieli pracować dla "rasy panów". Zamknięto szkoły średnie i wyższe, zlikwidowano teatry, muzea oraz biblioteki. Naziści prowadzili politykę terroru, organizowali łapanki oraz masowe egzekucje. Mordowali wybitnych polityków, ludzi nauki, kultury oraz sportowców. Wprowadzili godzinę policyjną i zabronili Polakom opuszczania mieszkań po zmroku. W wielu miejscach publicznych - parkach, kawiarniach oraz lokalach rozrywkowych mogli przebywać tylko Niemcy. Dla nich przeznaczone były sklepy z dobrym wyposażeniem oraz specjalnie oznakowane wagony tramwajowe. Niemcy planowali całkowitą eksterminację Żydów oraz Słowian. Z okupowanych krajów zwozili ich do obozów zagłady, gdzie byli masowo mordowani. Do założonego przez Niemców obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, nazwanego po niemiecku Auschwitz - trafiło blisko 140 tys. Polaków. Połowa z nich zginęła, bądź zmarła.

Okupacja radziecka

Na terenach wcielonych do ZSRR - Sowieci kierowali swe działania przede wszystkim przeciwko klasom posiadającym - ziemianom, urzędnikom oraz inteligencji. Setki tysięcy Polaków uznanych za "wrogów klasowych" wywieziono na Syberię i do Kazachstanu, gdzie umierali z powodu wycieńczenia, głodu oraz surowego klimatu. Młodych mężczyzn wcielano do sowieckiego wojska. Szczególny los spotkał oficerów, wziętych do niewoli przez Rosjan. Wiosną 1940 roku zostali oni bestialsko zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD strzałem w tył głowy. Pochowano ich w masowych mogiłach, m.in. w pobliżu Katynia. Władze sowieckie zmieniały nazwy miast i ulic na rosyjskie. Zamknęły też część polskich szkół i bibliotek. Programy szkolne oraz gazety codzienne zawierały antypolskie, komunistyczne treści.

B. Wyjaśnij, czym było oraz jak zostało zorganizowane Polskie Państwo Podziemne.

Polskie Państwo Podziemne było konspiracyjną strukturą państwową zorganizowaną przez Polaków na obszarach okupowanych przez Niemców i Rosjan. Działało z upoważnienia władz emigracyjnych. Obejmowało sądy, policję, szkolnictwo, ośrodki propagandy a także organizacje zbrojne. Siłę zbrojną stanowiła Służba Zwycięstwu Polsce, przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie Armię Krajową. Istniały podziemne uniwersytety i teatry. Młodzież kształciła się na tajnych kompletach, działały podziemne sądy, drukowano nielegalne książki i pisma. Życie Polaków zeszło do podziemia. 

C. Opisz los Żydów podczas II wojny światowej.

W czasie II wojny światowej najokrutniejszy los spotkał ludność żydowską. Według ideologii nazistowskiej Żydzi mieli ulec całkowitej zagładzie. Szybko rozpoczęto prześladowania Żydów - nakazano im noszenieopasek z gwiazdą Dawida, które miały wyróżnić ich od pozostałej części społeczeństwa. Już w 1940 r. przystąpiono do umieszczania ludności żydowskiej w specjalnie wydzielonych obszarach, zwanych gettami, gdzie była mordowana i głodzona. Jesienią 1941 roku Niemcy podjęli decyzję o "ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej", co było równoznaczne z wprowadzeniem w życie planu zagłady wszystkich europejskich Żydów. Miejscem największej zbrodni dokonanej przez Niemców na ludności żydowskiej był nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz - Birkenau, znajdujący się w Oświęcimiu i pobliskiej wsi Brzezinka. Życie straciło w nim ponad milion ludzi: mężczyzn, kobiet i dzieci. Żydów uśmiercano również w obozach zagłady w Trablicne, Bełżcu i Chełmie. Według obliczeń do 1945 roku Niemcy wymordowali prawie 6 milionów osób narodowości żydowskiej.

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie