Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Dlaczego i w jaki sposób Stalin prześladował 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Dlaczego i w jaki sposób Stalin prześladował

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

Józef Stalin prześladował Polaków, ponieważ uważał ich za wrogów swego państwa i komunizmu. Pragnął osłabić polskość na zajętych przez siebie ziemiach.

Na terenach wcielonych do ZSRR - Sowieci kierowali swe działania przede wszystkim przeciw klasom posiadającym - ziemianom, urzędnikom oraz inteligencji. Setki tysięcy Polaków uznanych za wrogów klasowych wywieziono na Syberię i do Kazachstanu, gdzie masowo umierali z głodu i wycieńczenia. Młodych mężczyzn wcielano do rosyjskiego wojska. Szczególny los spotkał Polaków wziętych do niewoli przez Rosjan. Wiosną 1944 roku na rozkaz Józefa Stalina zamordowano blisko 22 tys. polskich oficerów, policjantów, urzędników państwowych i pracowników więzień. Pochowano ich w masowych, bezimiennych mogiłach m.in. w pobliżu Katynia (zbrodnia katyńska). Rosyjskie władze zmianiały nazwy polskich miast oraz ulic. Zamknięto część polskich szkół i bibliotek. Zakazano używania języka polskiego.