Historia

Autorzy:Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Jakie były przyczyny wojny polsko - krzyżackiej 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Jakie były przyczyny wojny polsko - krzyżackiej

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Przyczyny wojny polsko - krzyżackiej:

  • Rosnąca potęga państwa polsko - litewskiego, mocno zagrażającego zakonowi krzyżackiemu;
  • Zajęcie ziemi dobrzyńskiej przez Krzyżaków;
  • Poparte przez Litwinów powstanie antykrzyżackie na Żmudzi;
  • Pomoc udzielona przez Władysława Jagiełłę żmudzkim powstańcom;