Historia

Gdzie i kiedy uchwalono pierwszą w Europie 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Gdzie i kiedy uchwalono pierwszą w Europie

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
 • Kiedy i gdzie uchwalono pierwszą w Europie konstytucję?

Pierwszą w Europie konstytucję uchwalono w Polsce w dniu 3 maja 1791 roku.

Konstytucja 3 maja znosiła wolną elekcję i zasadę liberum veto, polski tron uczyniła dziedzicznym. Od tej chwili wszystkie uchwały sejm podejmował większością głosów. Utworzono Straż Praw, będącą odpowiednikiem współczesnego rządu. Konstytucja 3 maja była pierwszą tego typu uchwałą w Europie a drugą na świecie - po amerykańskiej. Jej ustanowienie oznaczało wielkie zwycięstwo reformatorów nad zwolennikami dotychczasowego, zgubnego dla Rzeczpospolitej ustroju. Dowodziło, że Polacy wkroczyli na drogę przemian i są w stanie bronić swej ojczyzny przed upadkiem.

 

DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 5
Autorzy: Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie