Historia

Klucz do historii 5 (Podręcznik, WSiP)

Kim był Stanisław August Poniatowski i jakich rzeczy 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Kim był Stanisław August Poniatowski i jakich rzeczy

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Kim był Stanisław August Poniatowski i jakich rzeczy dokonał dla rozwoju polskiej kultury?

W 1764 roku w czasie wolnej elekcji polska szlachta wybrała na króla Rzeczpospolitej Stanisłwa Augusta Poniatowskiego. Objął on tron dzięki poparciu carycy Katarzyny II. Władczyni Rosji liczyła na to, że nowy monarcha będzie posłusznym wykonawcą jej woli. Tymczasem, nowy król zaczął wprowadzać w kraju liczne reformy. W 1765 roku utworzył w Warszawie Szkołę Rycerską przeznaczoną dla młodzieży szlacheckiej. Szkoła ta nie tylko prowadziła nauczanie na wysokim poziomie, ale także wychowywała uczniów w duchu miłości do ojczyzny. Stanisław August Poniatowski był rzecznikiem wzmocnienia państwa oraz władzy królewskiej. W 1773 roku z jego inicjatywy powołano Komisję Edukacji Narodowej, zakładano nowe szkoły z nowoczesnym programem nauczania obejmującym przedmioty ścisłe i języki nowożytne. Król nie szczędził wydatków na kulturę sponsorując działalność malarzy, pisarzy i architektów. Artystów i literatów gościł u siebie na słynnych obiadach czwartkowych. Z jego inicjatywy otwarto w Warszawie teatr, założono oświeceniowe czasopismo "Monitor", przebudowano Zamek Królewski w Warszawie, zbudowano Łazienki - pałac na wodzie. Stanisław August Poniatowski podczas obrad Sejmu Czteroletniego, zwanego Wielkim, był zaangażowany w opracowanie projektów reform i współtworzył "Konstytucję 3 maja", która okazała się jednym z największych osiągnięć XVIII - wiecznej Rzeczpospolitej.

DYSKUSJA
user profile image
Paula

29 kwietnia 2018
dzieki!!!
user profile image
Aneta

25 marca 2018
dzięki!
Informacje
Autorzy: Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45835

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Zobacz także
Udostępnij zadanie