Historia

Autorzy:Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Jak się nazywał i kiedy zmarł ostatni władca 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Jak się nazywał i kiedy zmarł ostatni władca

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
  • Ostatni monarcha z dynastii Jagiellonów to Zygmunt II August;
  • Zygmunt II August zmarł w 1572 roku, nie pozostawił po sobie męskiego potomka ani nie wyznaczył swojego następcy. W Polsce rozpoczął się wówczas okres bezkrólewia, co wiązało się z potrzebą ustalenia nowych zasad wybierania monarchy (wolna elekcja);
  • Pierwszym panującym władcą dynastii Jagiellonów w Polsce był Władysław Jagiełło (mąż Jadwigii Andegaweńskiej), który został koronowany w 1386 roku;
  • Jagiellonowie zasiadali na polskim tronie przez okres 186 lat (1572-1386 = 186);