Historia

Autorzy:Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Jakie elementy dawnej demokracji szlacheckiej 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Jakie elementy dawnej demokracji szlacheckiej

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Elementy dawnej demokracji szlacheckiej, które przetrwały do dnia dzisiejszego:

  • Do dnia dzisiejszego najwyższą władzę wykonawczą w Polsce stanowi parlament złożony z Sejmu i Senatu;
  • Na czele każdej z izb nadal stoi marszałek;
  • Parlament w dalszym ciągu zajmuje się uchwalaniem nowych praw, wybiera urzędników i wyłania członków polskiego rządu;
  • Wiele dawnych tradycji można znaleźć we współczesnym życiu politycznym i samorządowym. W dalszym ciągu istnieją takie instytucje oraz funkcje jak: sejm, sejmik, senat, poseł czy senator;