Historia

Autorzy:Lis Małgorzata

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Sejm Czteroletni wprowadził do ustroju 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Sejm Czteroletni wprowadził do ustroju

2
 Zadanie

3
 Zadanie

 

Przed Sejmem Czteroletnim

Po uchwaleniu zmian

niewielka armia

armia zwiększona do 100 tys. żołnierzy

zakaz piastowania urzędów przez mieszczan

mieszczanie uzyskali prawo do nabywania dóbr ziemskich, piastowania urzędów i zdobywania stopni oficerskich

wolna elekcja

tron dziedziczny

liberum veto

zniesiono zasadę liberum veto- odtąd uchwały miały zapadać większością głosów; posłowie nie mogli zrywać sejmów

sejm zbierał się co dwa lata lub w nagłych przypadkach; obradował nieprzerwanie przez sześć tygodni

dwuletnia kadencja sejmu