Historia

Autorzy:Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Połącz organy władzy w Rosji w 1917 r. z ich 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Połącz organy władzy w Rosji w 1917 r. z ich

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
  • Rząd Tymczasowy - rząd utworzony w Rosji w wyniku rewolucji lutowej w marcu 1917 r.
  • Rada Delagatów Robotniczych i Żołnierskich - samozwańcza władza rewolucyjna samorzutnie tworzona od marca 1917 r. przez przedstawicieli środowisk robotniczych i żołnierskich w większych miastach Rosji.
  • Rada Komisarzy Ludowych - rząd rewolucyjny powołany przez bolszewików w październiku 1917 roku.