Historia

Autorzy:Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wskaż poprawną odpowiedź. 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wskaż poprawną odpowiedź.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
  • Polityka rusyfikacji Królestwa Polskiego po upadku powstania styczniowego nazywana była nocą apuchtinowską. Wskaż, kim był Aleksander Apuchtin, od którego nazwiska wywodzi się ta nazwa.

[] A. Naczelnikiem policji warszawskiej.

[] B. Generał - gubernatorem warszawskim.

[x] C. Kuratorem Warszawskiego Okręgu Szkolnego.

[] D. Naczelnikiem Warszawskiego Oddziału Ochrany.