Historia

Autorzy:Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wskaż poprawną odpowiedź. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wskaż poprawną odpowiedź.

4
 Zadanie

5
 Zadanie
  • Co oznacza pojęcie urbanizacja?

[] A. Powstanie nowych osad, zasiedlenie bezludnego obszaru, napływ ludności na określone terytorium.

[x] B. Powstawanie i rozwój miast oraz wzrost liczby ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności

[] C. Masowe przemieszczanie się ludności w poszukiwania lepszych warunków do życia.

[] D. Dobrowolny wyjazd z kraju rodzinnego do innego państwa związany z poszukiwaniem pracy.