Historia

Autorzy:Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Jakie były przyczyny upadku powstania 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Jakie były przyczyny upadku powstania

4
 Zadanie

5
 Zadanie

  • Jakie były przyczyny upadku powstania listopadowego?

 

[x] A. Nieuzyskanie realnej pomocy z Zachodu.

[] B. Zaniedbania w rozbudowie i wzmocnieniu regularnej armii polskiej.

[x] C. Niemożność stworzenia regularnej armii przez władze powstańcze.

[x] D. Nieudolność i brak zdecydowania generalicji w prowadzeniu działań zbrojnych.

[] E. Podjęcie działań zmierzających do uwłaszczenia chłopów.