Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

W jaki sposób sytuacja w Rosji po wojnie krymskiej 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

W jaki sposób sytuacja w Rosji po wojnie krymskiej

1
 Zadanie

2
 Zadanie
  • W jaki spsób sytuacja w Rosji po wojnie krymskiej wpłynęła na postawy Polaków wobec caratu?

W wyniku klęski w wojnie krymskiej car Aleksander II zliberalizował kurs cesarstwa w stosunku do Królestwa Polskiego. Ogłoszono amnestię dla więźniów politycznych, zniesiono stan wojenny, zesłańcom zezwolono na powrót. Po zlikwidowaniu granicy celnej w 1851 r. nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu i handlu. Wzrastała wymiana towarów pomiędzy Królestwem Polskim a carskim imperium. Nastąpiło ożywienie szkolnictwa, na obszarze Królestwa Polskiego działały organizacje i towarzystwa podnoszące świadomość społeczeństwa - np. Towarzystwo Rolnicze pod kierunkiem Andrzeja Zamoyskiego. W Warszawie otwarto Akademię Medyko - Chirurgiczną. Wzrosły nastroje patriotyczne. Ludność Warszawy zaczęła organizować i uczestniczyć w manifestacjach. Pierwszą pokojową manifestację patriotyczną Polacy zorganizowali w 1860 r. podczas pogrzebu wdowy po gen. Józefie Sowińskim - heroicznym obrońcy Woli podczas powstania listopadowego. Odtąd uroczyste procesje odbywały się w niemal każdą ważną dla Polaków rocznicę. Nasi rodacy brali udział w mszach w intencji ojczyzny, nosili tradycyjne stroje, ubierali się także na czarno, by akcentować w ten sposób żałobę narodową. Ponadto car Aleksander II pozwolił naczelnikowi Rządu Cywilnego - Aleksandrowi Wielopolskiemu, na przeprowadzenie szeregu reform w Królestwie Polskim. Wprowadzono wówczas polską administrację, zreorganizowano szkolnictwo, w miastach wprowadzono równouprawnienie Żydów. Wydano dekret o zniesieniu pańszczyzny i oczynszowaniu wsi.