Historia

W jaki sposób sytuacja w Rosji po wojnie krymskiej 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

W jaki sposób sytuacja w Rosji po wojnie krymskiej

1
 Zadanie

2
 Zadanie
  • W jaki spsób sytuacja w Rosji po wojnie krymskiej wpłynęła na postawy Polaków wobec caratu?

W wyniku klęski w wojnie krymskiej car Aleksander II zliberalizował kurs cesarstwa w stosunku do Królestwa Polskiego. Ogłoszono amnestię dla więźniów politycznych, zniesiono stan wojenny, zesłańcom zezwolono na powrót. Po zlikwidowaniu granicy celnej w 1851 r. nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu i handlu. Wzrastała wymiana towarów pomiędzy Królestwem Polskim a carskim imperium. Nastąpiło ożywienie szkolnictwa, na obszarze Królestwa Polskiego działały organizacje i towarzystwa podnoszące świadomość społeczeństwa - np. Towarzystwo Rolnicze pod kierunkiem Andrzeja Zamoyskiego. W Warszawie otwarto Akademię Medyko - Chirurgiczną. Wzrosły nastroje patriotyczne. Ludność Warszawy zaczęła organizować i uczestniczyć w manifestacjach. Pierwszą pokojową manifestację patriotyczną Polacy zorganizowali w 1860 r. podczas pogrzebu wdowy po gen. Józefie Sowińskim - heroicznym obrońcy Woli podczas powstania listopadowego. Odtąd uroczyste procesje odbywały się w niemal każdą ważną dla Polaków rocznicę. Nasi rodacy brali udział w mszach w intencji ojczyzny, nosili tradycyjne stroje, ubierali się także na czarno, by akcentować w ten sposób żałobę narodową. Ponadto car Aleksander II pozwolił naczelnikowi Rządu Cywilnego - Aleksandrowi Wielopolskiemu, na przeprowadzenie szeregu reform w Królestwie Polskim. Wprowadzono wówczas polską administrację, zreorganizowano szkolnictwo, w miastach wprowadzono równouprawnienie Żydów. Wydano dekret o zniesieniu pańszczyzny i oczynszowaniu wsi.

 

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 3 2013
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

  • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

  • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie