Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Jakie skutki powstania odczuli Polacy na ziemiach 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Jakie skutki powstania odczuli Polacy na ziemiach

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Skutki powstania listopadowego na ziemiach polskich pod zaborami:

 • Car Mikołaj I zlikwidował wojsko polskie, Sejm oraz konstytucję Królestwa Polskiego z 1815 r.;
 • Na terenach Królestwa Polskiego wprowadzono stan wojenny, nałożono olbrzymią kontrybucję oraz obowiązek utrzymania 100-tys. armii rosyjskiej. Polaków siłą wcielono do wojska rosyjskiego, zasądzono surowe wyroki;
 • Uczesników powstania listopadowego zsyłano na Sybir, konfiskowano ich majątki;
 • Nastąpiła emigracja uczestników powstania na Zachód w obawie przed represjami, głównie do Francji;
 • Rozpocząto budowę Cytadeli warszawskiej, będącej miejscem kaźni tysięcy Polaków;
 • Język rosyjski ustanowiono językiem urzędowym;
 • Zlikwidowano uniwersytety w Warszawie i Wilnie;
 • Rosja, Austria i Prusy w 1833 r. zawarły układ o przeciwdziałaniu polskim próbom powstańczym, ograniczono samodzielność Rzeczypospolitej Krakowskiej;
 • Zamieniono województwa na gubernie, wprowadzono rosyjski system monetarny, miary i wagi, rosyjski kodeks karny, barierę celną oraz surową cenzurę;