Historia

Jakie skutki powstania odczuli Polacy na ziemiach 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Jakie skutki powstania odczuli Polacy na ziemiach

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Skutki powstania listopadowego na ziemiach polskich pod zaborami:

 • Car Mikołaj I zlikwidował wojsko polskie, Sejm oraz konstytucję Królestwa Polskiego z 1815 r.;
 • Na terenach Królestwa Polskiego wprowadzono stan wojenny, nałożono olbrzymią kontrybucję oraz obowiązek utrzymania 100-tys. armii rosyjskiej. Polaków siłą wcielono do wojska rosyjskiego, zasądzono surowe wyroki;
 • Uczesników powstania listopadowego zsyłano na Sybir, konfiskowano ich majątki;
 • Nastąpiła emigracja uczestników powstania na Zachód w obawie przed represjami, głównie do Francji;
 • Rozpocząto budowę Cytadeli warszawskiej, będącej miejscem kaźni tysięcy Polaków;
 • Język rosyjski ustanowiono językiem urzędowym;
 • Zlikwidowano uniwersytety w Warszawie i Wilnie;
 • Rosja, Austria i Prusy w 1833 r. zawarły układ o przeciwdziałaniu polskim próbom powstańczym, ograniczono samodzielność Rzeczypospolitej Krakowskiej;
 • Zamieniono województwa na gubernie, wprowadzono rosyjski system monetarny, miary i wagi, rosyjski kodeks karny, barierę celną oraz surową cenzurę;

 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-03
Dzięki!
Informacje
Bliżej historii 3 2013
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie