Historia

Bliżej historii 3 2013 (Podręcznik, WSiP)

W jaki sposób wynalazki zmieniły kulturę 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

W jaki sposób wynalazki zmieniły kulturę

1
 Zadanie

2
 Zadanie
  • W jaki sposób wynalazki zmieniły kulturę na przełomie XIX i XX wieku ?

W II połowie XIX wieku zmieniały się rytm życia i obyczaje, a także gusty artystyczne. Społeczeństwa, które odczuwały skutki rewolucji przemysłowiej, wierzyły w postęp i trwały dobrobyt. Nowe wynalazki spowodowały wielkie zmiany w życiu kulturalnym.

  • W I połowie XIX wieku wynaleziono fotografię, która szybko upowszechniła się jako metoda utrwalania wizerunków postaci oraz krajobrazów. Wbrew początkowym obawom, fotografia nie doprowadziła do upadku malarstwa. Z czasem stała się odrębną dziedziną twórczości, zaczęto ją wykorzystywać jako przedmiot masowej rozrywki. 
  • Wynalazek fonografu umożliwił natomiast przesyłanie najnowszych informacji z całego świata do redakcji gazet. Nastąpił gwałtowny rozwój prasy, narodziło się nowoczesne dziennikarstwo. Powszechna dostępność do informacji stwarzała możliwość oddziaływania poprzez prasę na ludzi, zwłaszcza, że wiele tytułów prasowych zaczęło osiągać wówczas ogromne nakłady. Popularne stało się w tym okresie chodzenie do kawiarni, picie kawy, spędzanie czasu na rozmowach dotyczących sytuacji politycznej w kraju i na świecie.
  • Wynalezienie kinematografu przez braci Lumière doprowadziło do narodzin kina. Pierwszy publiczny pokaz filmowy, bracia Auguste i Louis Lumière zorganizowali w 1895 roku w Paryżu. Wyświetlono wówczas trwający niecałą minutę film pt. "Wyjście robotników z fabryki". Kinematografia bardzo szybko zaczęła rozwijać się na całym świecie, szczególną popularność zdobyła w Stanach Zjednoczonych. Kina powstawały we wszystkich większych miastach, uczęszczanie na projekcie stało się modną rozrywką. Rozwój kina doprowadził do powstania kultury masowej, dostępnej już nie tylko dla elit, lecz także dla coraz szerszych środowisk mieszczańskich. To właśnie kino w największym stopniu przyczyniło się do upowszechnienia kultury. Pierwsze filmy były krótkie i nie miały większej wartości artystycznej. Z czasem, twórcy filmowi zaczęli poruszać w swoich dziełach poważniejsze tematy, ekranizowali powieści i sztuki teatralne. Aktorzy, grający początkowo anonimowo, szybko zyskiwali sławę. Kultura masowa swoje apogeum przeżywała w XX wieku. Jej wyróżnikiem stała się widowiskowość, przewaga obrazu i dźwięku nad słowem. Wielką popularność zaczęła zdobywać w tamtym okresie również muzyka rozrywkowa oraz widowiska sportowe.
DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 3 2013
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10410

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie